Events 9/1/2022 - 9/30/2022

 • 1/9
  Thursday
  Zahájení školního roku 2021/2022
  Třídy 1.A a 1. PA - 2 vyučovací hodiny Ostatní třídy - 1 vyučovací hodina Oběd od 9:00.
  Školení - virtuální realita
  10:00 OP JAK
 • 2/9
  Friday
  Rozdání učebnic žákům nižšího gymnázia
  08:00 - 09:35 Kmenové třídy
  Cvičení v rámci mimořádných situací
  08:00 - 12:30
  Porada pedagogického sboru
  13:00
 • 3/9
  Saturday
 • 4/9
  Sunday
 • 5/9
  Monday
  Adaptační kurz - Hrádek
  Vodácký kurz
 • 6/9
  Tuesday
  Adaptační kurz - Hrádek
  Vodácký kurz
 • 7/9
  Wednesday
  Adaptační kurz - Hrádek
  Adaptační kurz - Hrádek
  Vodácký kurz
  Schůzka k soutěžím poháru starostky
  11:00 - 12:00
 • 8/9
  Thursday
  Adaptační kurz - Hrádek
  Vodácký kurz
  Porada ředitelů - Sepetná
  Na vlastní kůži - park A. Sikory
  08:00 - 10:40 Akce města Český Těšín - dopravní výchova
 • 9/9
  Friday
  Adaptační kurz - Hrádek
  Vodácký kurz
  Porada ředitelů - Sepetná
  Wolfram - branná soutěž
  Libavá
  Těrlický filmový festival
  16:00
 • 10/9
  Saturday
 • 11/9
  Sunday
 • 12/9
  Monday
  Sportovně turistický kurz Velké Karlovice
 • 13/9
  Tuesday
  Seminář - metodik čtenářské gramotnosti (KAP)
  Sportovně turistický kurz Velké Karlovice
  Beseda na téma dobrovolnictví
  09:55 - 10:40 Mgr. Šárka Petrželová, Slezská diagonie
  Beseda na téma dobrovolnictví
  10:50 - 11:35 Mgr. Šárka Petrželová, Slezská diagonie
 • 14/9
  Wednesday
  Sportovně turistický kurz Velké Karlovice
 • 15/9
  Thursday
  Sportovně turistický kurz Velké Karlovice
 • 16/9
  Friday
  Sportovně turistický kurz Velké Karlovice
 • 17/9
  Saturday
 • 18/9
  Sunday
 • 19/9
  Monday
 • 20/9
  Tuesday
  Okresní kolo SAP
  Stadion Frýdecká
  Trh vzdělávání a uplatnění 2022
 • 21/9
  Wednesday
  Formativní hodnocení v praxi učitele SŠ
  13:00 - 19:00 OP JAK
 • 22/9
  Thursday
  Slavnost škol - paměti národa
  Porada vedení
  09:35 - 09:55
  KAP rozvoje vzdělávání MSK III
  09:55
 • 23/9
  Friday
  Slavnost škol - paměti národa
  Sportovně turistický kurz Chorvatsko
  Beseda - studium na vysoké škole - FIT ČVUT
  08:50 - 09:35 Ondřej Wrzecionko OKAP II Třída 4.A a OKA
 • 24/9
  Saturday
  Sportovně turistický kurz Chorvatsko
 • 25/9
  Sunday
  Sportovně turistický kurz Chorvatsko
 • 26/9
  Monday
  Sportovně turistický kurz Chorvatsko
  Beseda - bezpečný internet
  11:40 - 12:25 Městská policie
 • 27/9
  Tuesday
  Sportovně turistický kurz Chorvatsko
  Porada s předsedy PK
  09:35 - 09:55
 • 28/9
  Wednesday
  Sportovně turistický kurz Chorvatsko
 • 29/9
  Thursday
  Sportovně turistický kurz Chorvatsko
  Online schůzka k projektu Me Health
  09:55 - 11:35
  Porada pedagogického sboru
  14:50
 • 30/9
  Friday
  Sportovně turistický kurz Chorvatsko

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"