Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 13. 5.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Dluhošová Iva
0. les.Obecný pedagogický dohled
Hasáková Alena
7:30 - 8:00 Přízemí  
Kufová Denisa
8:45 - 8:50 II.patro  
0. les.Obecný pedagogický dohled
Lukešová Jana
13:50 - 13:55 II.patro  
Změny v rozvrzích tříd
2.SA
1 M SA přesun << Kv z 3. hod
1 Č přesun >> na 13.5. 3. hod
3 Č SA přesun << z 1. hod
3 M přesun >> na 13.5. 1. hod
3.A
5b SM2 SM2 SamS změna Pa
6 SM2 SM2 SamS změna Pa
3.TA
1 A A2 SamS změna
5b Č Čcv2 DisV navíc Br
4.A
5a Č Čcv1 DisV navíc Dl
5b M Mcv2 DisV navíc
4.KA
1 Č CiWe přesun << z 3. hod
1 M přesun >> na 13.5. 3. hod
3 M DisV přesun << Kv z 1. hod
3 Č přesun >> na 13.5. 1. hod
4 A A1 SamS změna Kl
5.QA
1 A A1 SamS změna Kl
3 IVT IVT1 SamS změna Pa
4 IVT IVT1 SamS změna Pa
6.SA
1 Bi SamS změna Kd
7.SA
5b SM2 SM2 SamS změna Pa
6 SM2 SM2 SamS změna Pa
8.OA
3 Č Čcv1 DisV navíc Br
6 A1 A1 SamS změna Kl
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou