Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu úterý 20. 11.

Třída 1.A - 1. a 2. vyučovací hodina - beseda v rámci prevence negativních jevů - učebna SpA, Lý/Be
Třídy 4.A, OkA - 3. a 4. vyučovací hodina - Jeden svět na školách - beseda - Únor 1948 a jeho důsledky - dohled La/Kf - aula

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5a 5b 6 7 8
SpA Bes Bes
J3 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Belanová Simona
1.-2. hod Beseda - prevence
3.-4. hod Beseda - dozor
5b. hod Výměna dohledu
Gaierová Melánie
12:25 - 12:45 Přízemí  
Kudělová Jarmila
10:40 - 10:50 I.patro  
Labaj Václav
3.-4. hod Obecný pedagogický dozor
Lýsková Monika
1.-2. hod Beseda - prevence
Vlček Martin
5b. hod Výměna dohledu
Vlček David
12:25 - 12:45 II.patro  
Změny v rozvrzích tříd
1.A
3 N N 1.A spojí Vl (Be)
3 Fr Fr 1.A změna Vl
4 CH 1.A supluje Žž (La)
1.-2. hod Beseda v rámci výuky
1.PA
4 OV PA přesun << z 21.11. 5a. hod
4 Bi přesun >> na 21.11. 4. hod
2.SA
4 A A1 OkA změna Kl
3.A
1 KAJ KAJ G změna Žž
2 KAJ KAJ G změna Žž
7 A A2 2.A změna Žž
3.TA
3 Bi TA supluje Kd (La)
4.A
5b AK1 AK1 4.A změna
3.-4. hod Beseda v rámci výuky
5.QA
6 IVT IVT2 J2 změna Ku
7 IVT IVT2 J2 změna Ku
7.SA
1 KAJ KAJ G změna Žž
2 KAJ KAJ G změna Žž
7 ZSV SpA výměna << z 21.11. 6. hod
7 D výměna >> na 21.11. 6. hod
8.OA
5b AK1 AK1 4.A změna
3.-4. hod Beseda v rámci výuky
Pedagogický dohled u třídy:
1.A
Hodina: 1.-2., Učitel: Belanová Simona, Lýsková Monika